GFF logotyp

Göteborgs FilatelistFörening

E-post
    

urvalshäfte

Urvalsverksamheten

Göteborgs FilatelistFörening erbjuder sina medlemmar att under varje mötessäsong montera upp sina dubletter i urvalhäften.

Urvalshäftena delas in i tre geografiska grupper:

  • Röda för Norden
  • Svarta för Europa
  • Gröna för övriga världen

Urvalshäftena finna tillgängliga både under föreningens möten och i urvalsgrupper som cirkulerar på ett geografiskt begränsat område. Grundtanken med urvalsgrupperna är att du som är medlem i en grupp inte ska behöva skicka häftena med post till nästa medlem. Detta håller nere dina kostnader och innebär större säkerhet för den som lämnat in materialet.

Häftena i Göteborgs FilatelistFörenings verksamhet är dessutom av föreningen försäkrade under hela säsongen.

 

 

GFFs möten

Medlemskap i GFF

GFFs försäljning

GFFs bibliotek